Balanceren tussen mores en systemen

De (on)zekerheid van veilige zorg

Van artsen wordt zekerheid in het leveren van veilige zorg verwacht. Terwijl de klinische praktijk is doordrenkt met onzekerheden, bijvoorbeeld over het leveren van veilige zorg voor patiënten. Het verlangen naar zekerheid uit zich vaak in een systeembenadering van zorg, waarbij systemen (technologie, regels, administratie) boven de afwegingen van de individuele arts worden geplaatst. Deze systeembenadering staat haaks op het leren omgaan met onzekerheid.

Systemen: levenslijn of belemmering?

In dit unieke onderzoek, gebaseerd op een jaar lang observaties op de SEH en de OK, kijken we naar hoe patiëntveiligheid wordt uitgedragen en uitgeoefend binnen de medisch specialistische vervolgopleiding. Waar systemen eerst als levenslijn worden gezien, worden ze later een belemmering. AIOS ‘moeten’ er omheen werken ten bate van de patiëntveiligheid. Echter, naarmate de AIOS de complexiteit en onzekerheid van de klinische praktijk beginnen te overzien, worden veiligheidssystemen juist een constructief hulpmiddel.

Eigen overwegingen verduidelijken

Het zou helpen als supervisors hun eigen overwegingen ten opzicht van veiligheidssystemen meer expliciteren. Dit kan aios helpen navigeren en balanceren tussen mores en systemen binnen de complexiteit van de dagelijkse klinische praktijk.

G. Bressers, I. Wallenburg, R. Stalmeijer, et al. (2020). Patient safety in medical residency training: Balancing bravery and checklists. Health, doi: 1177/1363459319899444

Meer weten over onze studies?

Neem contact op met ons onderzoeksteam