De blunderende dokter

Herrie in het ziekenhuis

De media smullen ervan: rollebollende of blunderende dokters, herrie in de tent. Maar hoe zit het nu echt met het disfunctioneren van dokters in Nederland? Hoe vaak komt het voor en is het een individueel ding of niet?

Kleine minderheid

Nou, de schatting is dat zo’n 95% van de dokters voldoende tot zeer goed functioneert en dat 5% soms door het ijs zakt. Verder is het zo dat ondermaats functioneren alleen kan ontstaan en voortbestaan doordat er onvoldoende aandacht voor is: het wordt niet besproken en er wordt niemand aangesproken. Functioneringsissues zijn dus altijd systeemkwesties en geen zaak van de individuele dokter.

Wat helpt?

Je verlaagt de drempel om aan te spreken bij zorgen omtrent functioneren door periodiek te reflecteren op functioneren en dit als team gezamenlijk te bespreken.

M. van den Goor, C. Wagner, K. Lombarts (2020). Poor physician performance in The Netherlands: Characteristics, causes and prevalence. Journal of Patient Safety, 16(1):7-13

Meer weten over onze studies?

Neem contact op met ons onderzoeksteam