De kern van dokter zijn: Calling en Comradeship

Als dokter kun je alleen optimaal presteren in een omgeving die ‘calling en comradeship’ (h)erkent en versterkt. Deze mens- en relatiegerichte waarden zijn volgens Q3 partner Myra de afgelopen jaren ten onrechte op de achtergrond geraakt. Hoe dat komt? Door een meer commercieel en zakelijk klimaat in de gezondheidszorg. Een klimaat waarbij vooral procedures en efficiency centraal staan.

Myra: “Ik pleit ervoor om nu weer de mens in de spotlight te zetten in plaats van proces, registratie en productie. Mijn bevindingen en aanbevelingen laten zien hoe dokters op een hoog niveau presteren in een ontzettend dynamische omgeving. En ook wat ze nodig hebben om zulke ‘gewoon goede dokters’ te blijven.”

Kameraadschap en roeping
Twee overkoepelende thema’s zijn volgens Myra de kern van dokter zijn: Kameraadschap (positieve en steunende relatie met directe collega’s gebaseerd op wederzijds vertrouwen, veiligheid, zorgen- en verantwoordelijkheid voor elkaar) en Roeping (het hebben van werk dat een gevoel van zingeving oproept en waarbij je anderen helpt).

“De belangrijkste les die uit dit proefschrift geleerd kan worden, is dat voor medisch specialisten roeping en kameraadschap essentieel zijn om goed te kunnen presteren. Voor dokters draait het allemaal om toewijding aan de patiënt, passie, motivatie, ondersteuning door collega’s, wederzijds vertrouwen en een veilige omgeving.”