Doelmatige zorg: wat leren we de aios?

Kwalitatieve zorg

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het leveren van kwalitatieve zorg, waarbij rekening gehouden wordt met voordelen, risico’s en kosten van de geleverde zorg. Dit wordt vaak aangeduid als doelmatige zorg.

Etnografische studie

Om de zorg bereikbaar en beschikbaar te houden voor iedereen, is het van belang om hier tijdens de opleiding van medisch specialisten al aandacht aan te besteden. In deze etnografische studie kijken we hoe er in de klinische praktijk wordt omgegaan met doelmatige zorg en hoe deze doelmatigheid wordt aangeleerd.

Beter opleiden voor doelmatige zorg

Dit onderzoek omvat 175 uur aan observaties, negen semigestructureerde interviews en een documentanalyse bij de gynaecologie in meerdere ziekenhuizen. We concluderen dat er mogelijkheden zijn om hier tijdens de opleiding aandacht aan te besteden, die tot op heden te weinig worden benut. Het advies is om externe experts binnen te halen. Deze experts kunnen processen in kaart brengen (bijvoorbeeld door middel van observaties) om zo dokters beter op te leiden voor doelmatige zorg.

L. Stammen, L. Janssen, G. Bressers,  et al. (2019). A wealth of opportunities: an ethnographic study on learning to deliver high-value, cost-conscious care. Preprint DOI: 10.1101/19011916

Meer weten over onze studies?

Neem contact op met ons onderzoeksteam