+(073) 615 99 40 Utopialaan 36 - ’s Hertogenbosch
5 cursussen, 64 accreditatiepunten

De Leergang Klinisch Leiderschap is dé opleidingsroute voor (aankomend) medisch managers, vakgroepvoorzitters of andere medisch specialisten die hun persoonlijk en klinisch leiderschap verder willen ontwikkelen.

Professional in the lead

Inspirerend en resultaatgericht sturen vanuit visie en inhoud, binnen het roerige krachtenveld van de gezondheidszorg. Dat begint bij weten wat je drijft en energie geeft, wat je belangrijk vindt in je leven en werk en wat je van daaruit wilt bereiken. En dit vereist een stevig persoonlijk en professioneel kompas en leiderschaps- en managementvaardigheden.

Hoe bepaal je jouw koers?

Tijdens onze vijf inspirerende cursussen ga je je leiderschapskwaliteiten vergroten en vaardigheden trainen. Persoons- en ervaringsgericht, concreet en direct toepasbaar in de praktijk. Hierna vaar je op jouw kompas:  persoonlijk, professioneel, doelgericht en met plezier!

Wat mag je verwachten

Het programma

Deze leergang omvat vijf cursussen, die samen een opleidingsroute vormen in de voor klinisch leiderschap noodzakelijke competenties. Tijdens de startmiddag en -avond van de eerste cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan onderlinge kennismaking om zo de basis te leggen voor een optimale opbrengst van de leergang.

Cursus 1Persoonlijk Leiderschap vanuit missie en visie

Leiderschap begint bij weten wat je drijft, wat je energie geeft, wat je belangrijk vindt in je leven en in je werk en wat je van daaruit wilt bereiken. Dat geeft je het persoonlijke en professionele kompas dat je in staat stelt effectief en inspirerend richting te geven en daarbij je eigen leider te zijn. Leiderschap vanuit deze basis geeft kracht, verbinding en plezier. Het krijgt vanzelfsprekendheid en overtuiging.

Daarnaast moet je je persoonlijke krachtbronnen kennen: je talenten, je persoonlijkheidskenmerken en je kennis en vaardigheden. Die ga je inzetten om waar te maken waar je voor staat. Dan wordt ook helder wat je verder te ontwikkelen hebt.

Het gaat om willen (je missie, je kompas), durven (daarvoor te gaan staan), mogen (van jezelf en je omgeving) en kunnen. En dan… doen.

Daarom staat de eerste cursus van het CCL in het teken van het vinden en aanscherpen van je eigen missie en visie en daarvoor gaan staan in het krachtenveld van de organisatie.

Onderwerpen

 • Persoonlijk leiderschap, (zelf)sturing: diepte-interviews, oefening, elkaar coachen naar een persoonlijk kompas
 • Essenties van klinisch leiderschap
 • Persoonlijk ontwikkelplan maken in groepen
 • Presenteren, inspireren en motiveren
 • Time management, een vorm van zelfmanagement
 • Mentale fitheid

Data: 30 januari (start 15.00 uur) t/m 1 februari 2023. De overige cursussen starten om 09:00 uur.

Cursus 2Sturen en samenwerken

De tweede stap in het ontwikkelen van klinisch leiderschap staat in het teken van sturen en samenwerken vanuit je persoonlijk en professioneel kompas.

Dat vraagt naast weten wat je drijft en wilt bereiken (je missie en visie) ook inzicht in het krachtenveld waarin je dat doet. Het ziekenhuis is een werkgemeenschap met aan de ene kant het ‘werk’: taken, organisatie, werkafspraken, etc.; de harde kant van de organisatie bestaande uit de ‘S-en’ Structuur, Systemen, Strategie. Aan de andere kant zijn er de ‘sociale relaties’: de gemeenschap/community; de zachte kant van de organisatie, bestaand uit de ‘S-en’ Shared values, Style, Skills en Staff.

In deze cursus onderzoek je hoe dat krachtenveld in elkaar zit: hoe staat het met de ambitie van de organisatie? Hoe breed wordt die gedeeld? Met welke krachten en belangen heb je van doen? Hoe kan je daarin effectief samenwerken om je doelen te bereiken? Daartoe verdiep je je in de dynamiek van samenwerking en synergie in teams en je eigen voorkeurspatronen en valkuilen daarbij.

Je scherpt je vaardigheid in het doorzien van en dealen met eventuele dysfunctionele patronen in de samenwerking en de communicatie. Ook oefen je je vaardigheden in onderhandelen: het zoeken naar win-win oplossingen in situaties met tegengestelde belangen.

Onderwerpen

 • Leiderschaps- en persoonlijkheidsstijlen
 • Organisatiekunde, het DOR-ESH model
 • SWOT-analyse: analyse van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen als basis voor keuzes
 • Het krachtenveld van belangen binnen de organisatie, wie zijn de stakeholders, wat willen ze (niet)?
 • Teamdynamiek en teamrolmanagement
 • Sturen vanuit visie en beleidsplan
 • Onderhandelvaardigheden
 • Intervisie rond eigen casuïstiek

Data: 20 en 21 maart 2023

Cursus 3Insprirerend en resultaatgericht realiseren

De derde stap in het ontwikkelen van klinisch leiderschap staat in het teken van waarmaken. Je weet wat je belangrijk vindt en wilt bereiken (missie en visie), je geeft van daaruit effectief en inspirerend richting in het complexe krachtenveld van belangen en relaties. En nu komt het aan op concreet realiseren.

In deze cursus bekwaam je je daartoe in de principes van projectmatig werken en programmamanagement: heldere gedeelde resultaten bepalen, stap voor stap in een logische volgorde daarnaar toewerken en daarbij goed managen van mensen, middelen en informatie. En daarbij hoort ook het efficiënt leren voorzitten van vergaderingen.

Ook verdiep je je in de essenties van zorglogistieke bedrijfsvoering en procesgericht organiseren. Die moet je kennen om zorginhoudelijke thema’s helder te kunnen vertalen naar zorgprocessen en te verbinden aan organisatie en bedrijfsvoering.

Wanneer het aankomt op echt waarmaken krijg je ongetwijfeld te maken met tegengestelde belangen en dus (potentiële) conflicten. Dat hoort erbij en als je er goed mee om weet te gaan kan je die juist benutten als energie- en krachtbron. Daarom onderzoek je in deze cursus je conflictvaardigheid en oefen je je daarin in rollenspelen met acteurs.

Onderwerpen

 • Leiderschapsstijlen
 • Strategische planning
 • Projectmanagement
 • Vergadertechnieken
 • Conflictvaardigheid
 • Zorglogistieke bedrijfsvoering en procesgericht organiseren

Data: 24 en 25 mei 2023

Cursus 4Veranderen: kunst en kunde

Als je bezig gaat met het realiseren van wat je vanuit je missie en visie belangrijk vindt, in het krachtenveld van belangen en relaties binnen de organisatie, betekent dat verandering: het wordt anders dan het was. Het is belangrijk als klinisch leider inzicht te hebben in veranderdynamieken binnen organisaties en vaardig te zijn in het ontwerpen en uitvoeren van een veranderaanpak die past bij jezelf en bij de doelen en de context waarin die gerealiseerd moeten worden.

De vierde cursus van het curriculum is daarom gewijd aan het begrijpen, ontwerpen en (bege-)leiden van veranderprocessen. Aan de hand van het kleurenmodel van Léon de Caluwé c.s. leer je organisaties en veranderprocessen te begrijpen en te benaderen vanuit verschillende perspectieven en een aanpak te kiezen die past bij de gegeven én de gewenste situatie. Het maakt voor de aanpak immers veel uit of het gaat om het verbeteren van het bestaande of het creëren van iets heel nieuws.

Aan de hand van eigen verandercases oefen je je in stijlen van leiderschap bij verandering en bij het kiezen van passende interventies.

Iets willen veranderen of iets nieuws ontwikkelen heeft veel te maken met ondernemerschap. Daarom gaan we in deze cursus in gesprek met een zorgondernemer over nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen die zich aandienen en over wat ondernemerschap inhoudt en van je vraagt.

Onderwerpen

 • Kleuren en stijlen van veranderen
 • Ontwerpen van een passende veranderaanpak
 • Leiding geven aan veranderprocessen in eigen cases: leiderschapsstijlen
 • HRM en verandermanagement: hoe krijg je (lastige) collegae/medewerkers mee
 • Vernieuwen en ondernemen
 • Intervisie rond eigen casuïstiek

Data: 18 en 19 september 2023

Cursus 5Persoonlijk leiderschap, de knikkers en het spel

Het curriculum rust je toe om, gedreven door jouw missie en visie en gewapend met de kennis en vaardigheden van een klinisch leider, je zorginhoudelijke doelen te realiseren in het complexe krachtenveld van de organisatie.

In de vijfde cursus van het curriculum maak je de cirkel in de ontwikkeling van je klinisch leiderschap rond. Je vergroot je effectiviteit door inzicht in de visie en rol van de zorgverzekeraar en in de principes en de praktijk van governance. Ook verdiep je je in de kosten en baten van een door jou gewenste vernieuwing of verbetering, voor jezelf en de andere belanghebbenden. Dit alles in lijn met je ‘bedoeling’.

De cirkel rond maken doe je ook door goed stil te staan bij je ontwikkeling en bereikte resultaten in dit curriculum aan de hand van je persoonlijk kompas en – ontwikkelplan en de feedback en tips van je medecursisten en de docenten.

Onderwerpen

 • Persoonlijk leiderschap vanuit innerlijke kracht
 • Werken vanuit ‘de bedoeling’
 • Kosten en baten in de zorg
 • Visie en rol van de zorgverzekeraar
 • Governance
 • Opstellen business case
 • Intervisie rond eigen casuïstiek

Data: 2 en 3 november 2023

De stijl en werkvormen worden gekenmerkt door korte inleidingen, zelfreflectie, dialoog, ervaren en actie: toepassen in oefeningen en rollenspelen.

Tijdens de laatste cursus van deze leergang bieden we de groep een 2-daagse verdiepingscursus aan die we in overleg met de cursisten inplannen. s. We kiezen onderwerpen uit ons aanbod van 1-daagse verdiepingscursussen en stellen een programma naar wens van de groep samen. Tijdens deze cursussen wordt tijd ingepland voor intervisie en het bespreken van je Persoonlijke Ontwikkel Plan.

Tot nu toe heeft elke groep hier dankbaar gebruik van gemaakt en was het een feestje om de medecursisten weer te zien!

Heb je vragen over het programma? Neem dan even contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Dit kan telefonisch met Bianca via 06 10004224 of via e-mail  b.vanmaldegem@q3consult.nl 

Topdocenten met praktijkervaring

De docenten

 • Bianca van Maldegem heeft 17 jaar ervaring als kinderarts, waarvan een deel als opleider. Inmiddels richt zij zich als docent, teamcoach en prediator volledig op klinisch leiderschap en samenwerking. Sinds 2022 is ze trotse partner van Q3.

  Bianca van Maldegem
  Partner Q3 | Kerndocent
 • Anne Jonkman startte zijn loopbaan als arts in Afrika. Vervolgens werkte hij 11 jaar als ziekenhuisbestuurder, waarvan 7 jaar bij het Deventer Ziekenhuis. Hierna was hij organisatieadviseur bij De Praktijk, ziekenhuisbestuurder a.i, coach en toezichthouder. Sinds 2017 is hij tevens docent klinisch leiderschap.

  Anne Jonkman
  Kerndocent
 • Gert van Enk was 15 jaar kinderarts-opleider, waarna hij in 2014 bestuurder werd van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Tevens vervulde hij bestuurlijke functies zoals het voorzitterschap van de LAD, lidmaatschap van het KNMG-bestuur, de NVZD en momenteel nog IZZ. Hij is toezichthouder bij enkele zorgorganisaties.

  Gert van Enk
  Kerndocent

Investering

Lesgeld: € 7.140,- vrijgesteld van BTW
Studiebelasting: per cursusblok 2 dagen. (inclusief de tussenliggende avond) Voorbereiding ca. 4,5 uur per bijeenkomst (literatuur en opdracht).
 • Cursus 1 kost € 2.050,- p.p.(incl. hotelkosten). De overige cursussen kosten € 1.860,- per cursus.
 • Inclusief boek “Vanuit het doktershart, terug naar de kern”
 • 64 accreditatiepunten
 • “Combinatie hard-zacht, anders dan andere”

 • “Inhoud vertalen naar organisatie en bedrijfsvoering”

 • “Effectiever in leiderschap, management en beleid”

 • “Een professioneel kompas en ontwikkelplan”

 • “Praktische tools voor onder meer onderhandelen en conflictvaardigheid”

 • “Een waardevol netwerk”

 • “Persoonlijk leiderschap: weten wat je wilt, je eigen leider zijn”

 • “Inspiratie en plezier”

Alle praktische info op een rij

Samengevat

Voor wie

Voor (aankomend) medisch managers, vakgroepvoorzitters of andere medisch specialisten die hun persoonlijk en klinisch leiderschap verder willen ontwikkelen.

Duur

10 dagen verdeeld over 5 cursussen

Locatie

Hotel ‘t Speulderbos in Garderen, Speulderbosweg 54, 3886 AP Garderen.

Kosten

€7140 (vrijgesteld van btw)

Accreditatie

64 ABAN accreditatiepunten

Jaargang 38 start in januari 2023. Is dat te vroeg voor jou, laat het ons weten! We houden je dan op de hoogte van toekomstige startdata.

Bij aanmelding zijn de Deelnemers- en annuleringsvoorwaarden van Q3 BV van toepassing.
Na ontvangst van het aanmeldformulier geldt een bedenktermijn van veertien dagen. Daarna is de aanmelding definitief. 

 

Waarvoor je nog meer bij ons terecht kunt

Misschien ook interessant?

Academische Leergang Strategisch Leiderschap

Een bijzonder samenwerkingsverband van de Universiteit Groningen Business School, de Aletta Jacobs School of Public Health en Q3.

Alle info op een rij vind je hier

Leergang Persoonlijk Leiderschap

Treed uit de waan van de dag. Maak even pas op de plaats en sta stil bij wie jij bent als persoon en als professional. 

Lees hier alles over deze leergang

Masterclasses

Maak laagdrempelig kennis met de thema’s uit de leergangen en trainingen

Kosteloos inspiratie opdoen

Teamtrainingen

Haal meer plezier en voldoening uit je werk. Met geaccrediteerde thema’s of op maat. 

Geaccrediteerd of op maat

IFMS/GFMS

IFMS nieuwe stijl. Evidence-based instrumenten en geaccrediteerde gespreksbegeleiding

Stafbreed of individueel

Individuele coaching

Zet jezelf op de eerste plaats

Lees hier meer
Wil je graag meer weten? Neem contact op met Bianca!

Laten we samen iets bereiken