+(073) 615 99 40 Wisent 14 - 's Hertogenbosch
Onderzoek doen om het onderzoek? Dat nooit.

Lopende onderzoeksprojecten

Wat heeft het presteren van dokters beïnvloed het afgelopen jaar?

Welke rol speelt Covid daarbij?

Masterstudent Lotte Sander analyseerde honderden reflecties. Over algemene factoren die het welzijn beïnvloeden en over de impact van Covid-19 op het welzijn van dokters. Binnenkort de resultaten!

Dit is een samenwerkingsproject met de HRM Research Group, BMS Faculty, University of Twente

Observeren is leren

Shadowing for Calling & Comradeship

Je werkt als dokter per definitie in een dynamische omgeving die veel van je vraagt, de druk is hoog, de verwachtingen zijn hoog, tijd is er altijd te weinig en aan menskracht ontbreekt het ook geregeld. Hoe geef je als dokter, onder vaak lastige omstandigheden, uiting aan waarden die voor jou belangrijk zijn? Hoe ziet calling en comradeship er in de dagelijkse praktijk uit?

In dit project observeren we dokters om daarachter te komen. Op basis daarvan kunnen we concrete aanbevelingen doen over hoe dokters ondersteunt kunnen worden in hun spagaat tussen calling & comradeship en (administratieve) druk. 

Dit is een samenwerkingsproject met de HRM Research Group, BMS Faculty, University of Twente

The only way is up

Automatic behavior in physician quality improvement activities

In het huidige veiligheids- en kwaliteitsdenken ligt de focus vooral op wat er verkeerd gaat, op verbeterpunten, waarom fouten gemaakt worden en wie daarvoor verantwoordelijk is. Daarmee gaan we voorbij aan wat er allemaal goed gaat (proces) en waar ieders talenten liggen (persoon). Wij zoeken naar een focus – en paradigma- shift waarin de spotlight gericht wordt op successen en talenten in plaats van fouten en zwakten. In dit project exploreren we op welke manier we het -automatische- gedrag van dokters kunnen beïnvloeden om dit te bereiken.

Welk gedrag speelt hierbij een rol? Hoe kun je een ‘strenght-based’ klimaat stimuleren? Met welke interventie kunnen we een focus op succes en talenten bereiken? Dat zijn vragen waar we een antwoord op zoeken.

Dit is een samenwerkingsproject met School of Health Professions Education (SHE), Maastricht University

Meer weten over onze onderzoeken?

Neem contact op met Myra