+(073) 615 99 40 Wisent 14 - 's Hertogenbosch
Laat je inspireren

Onze wetenschappelijke publicaties

De motor van ons onderzoek

De schijnwerper op de dokter

Je draagt een grote verantwoordelijkheid, draait geregeld idiote uren en wilt altijd die extra stap voor je patiënten zetten. Je werkt in complexe en vaak emotioneel intense omstandigheden. Je hebt vrijwel standaard te maken met een tekort, aan geld, materialen of mensen. Tijd is er sowieso nooit genoeg. En toch presteer je op een hoog niveau. 

Hoe doe je dat? Wat heb je nodig  om onder zulke dynamische omstandigheden je werk zo goed te doen? Wat drijft je? Hoe zet je de kern van je vak weer centraal? Wat kun jij zelf bijdragen aan je eigen bevlogenheid en aan die van je collega’s? Wat kunnen anderen doen om jou als dokter te laten floreren? Dat soort vragen zijn de motor voor ons wetenschappelijk onderzoek, waarbij we voor antwoorden de verhalen verzamelen van dokters, van jou en je collega’s. 

Onderzoek doen om het onderzoek? Dat nooit.

Lopende onderzoeksprojecten

The only way is up

Automatic behavior in physician quality improvement activities

In het huidige veiligheids- en kwaliteitsdenken ligt de focus vooral op wat er verkeerd gaat, op verbeterpunten, waarom fouten gemaakt worden en wie daarvoor verantwoordelijk is. Daarmee gaan we voorbij aan wat er allemaal goed gaat (proces) en waar ieders talenten liggen (persoon). Wij zoeken naar een focus – en paradigma- shift waarin de spotlight gericht wordt op successen en talenten in plaats van fouten en zwakten. In dit project exploreren we op welke manier we het -automatische- gedrag van dokters kunnen beïnvloeden om dit te bereiken.

Welk gedrag speelt hierbij een rol? Hoe kun je een ‘strenght-based’ klimaat stimuleren? Met welke interventie kunnen we een focus op succes en talenten bereiken? Dat zijn vragen waar we een antwoord op zoeken.

Dit is een samenwerkingsproject met School of Health Professions Education (SHE), Maastricht University

Observeren is leren

Shadowing for Calling & Comradeship

Je werkt als dokter per definitie in een dynamische omgeving die veel van je vraagt, de druk is hoog, de verwachtingen zijn hoog, tijd is er altijd te weinig en aan menskracht ontbreekt het ook geregeld. Hoe geef je als dokter, onder vaak lastige omstandigheden, uiting aan waarden die voor jou belangrijk zijn? Hoe ziet calling en comradeship er in de dagelijkse praktijk uit?

In dit project observeren we dokters om daarachter te komen. Op basis daarvan kunnen we concrete aanbevelingen doen over hoe dokters ondersteunt kunnen worden in hun spagaat tussen calling & comradeship en (administratieve) druk. 

Dit is een samenwerkingsproject met de HRM Research Group, BMS Faculty, University of Twente

Meer weten over onze onderzoeken?

Neem contact op met Myra