Wetenschappelijk verantwoord gluren bij de buren

Leren observeren

Etnografisch onderzoek groeit aan populariteit binnen het onderzoek naar de medische context. Etnografie is erop gericht om rijke inzichten te geven in alledaagse praktijken, onder meer door middel van observaties. Goed observeren is een belangrijke vaardigheid voor iedere dokter. Maar ook een onderzoeker heeft veel aan observaties.

Wanneer is etnografie een geschikte methode?

Welke overwegingen moet je maken voordat je daadwerkelijk etnografisch onderzoek kunt doen? Dit type onderzoek leidt tot zeer zinvolle inzichten, zowel wetenschappelijke als praktische. Daarom is het goed is om hier meer aandacht aan te besteden. Als Nederlands expert op het gebied van observatie-onderzoek bij medisch specialisten schreef Guusje Bressers in samenwerking met experts uit Canada een methodologisch artikel over etnografisch onderzoek. Gericht op het kennismaken met en/of doorontwikkelen van etnografische onderzoeksmethoden in de medisch context, in het bijzonder observaties.

Bressers, G., Brydges, M., & Paradis, E. (2020). Ethnography in health professions education: Slowing down and thinking deeply. Medical Education, 54(3): 225-233

Meer weten over onze studies?

Neem contact op met ons onderzoeksteam